Зміна складу учасників юридичної особи підлягає обов’язковій державній реєстрації в уповноважених органах державної реєстрації. Такі зміни проводяться шляхом внесення таких відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Зміст послуги: Зміни юридичної особи пов’язані із зміною її учасників підлягають обов’язковій державній реєстрації.

При зміні учасників необхідно підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, або інший документ, яким частка у статутному капіталі відчужується іншій особі.

Також сторони підписують  передавальний акт такої частки, та довіреності від учасника який передає (продає) частку та учасника який таку частку приймає (купує).

Окремою дією є реєстрація статуту у новій редакції і проводится у випадку зазначення учасників у статуті компанії. Таким чином, зміна учасників та реєстрація в зв’язку з цим статуту у новій редакції проводяться у два етапи. Остання дія проводиться лише у випадку зазначення у статуті учасників такого товариства.

Законодавче регулювання змісту послуги: Порядок реєстрації зміни учасників юридичної особи регулюється ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань“. Також такі зміни врегульовані ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“.


Необхідні документи для початку роботи:

  • копія статуту в останній діючій редакції та зміни до нього (у разі наявності);
  • дані про новий склад учасників (засновників)  з наданням їх копій документів, а також про вартість часток, що відчужуються (передаються) та умови на яких така частка відчужується.

Порядок надання послуги: Після отримання необхідних документів та інформації пов’язаної із предметом змін, протягом однієї доби буде підготовлено усі необхідні документи для підписання їх учасниками Товариства.

КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА


Схожі записи