Створення відокремленого підрозділу юридичної особи – філії не підлягає державній реєстрації. Однак, дані про такий відокремлений підрозділ вносяться до єдиного державного реєстру в уповноважених органах державної реєстрації.

Зміст послуги: Юридичні особи можуть створювати відокремлені підрозділи – філії, які не підлягають державній реєстрації, але відомості про них необхідно вносити до ЄДР (єдиного державного реєстру).

Діяльність відокремленого підрозділу – філії, регулюється затвердженим юридичною особою – Положенням про філію. Рішення про створення філії, призначення її керівника приймається учасниками юридичної особи на загальних зборах учасників.

Законодавче регулювання змісту послуги: Порядок створення та діяльності філії регулюється Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та Господарським кодексом України.

Необхідні документи для початку роботи (реєстрації філії):
Копію статуту юридичної особи;

Дані про місцезнаходження філії, найменування, засоби зв`язку та дані її майбутнього керівника;

Дані про основні напрями діяльності філії, та порядок здійснення діяльності, прийняття рішень, укладання договорів, виконання замовлень, надання послуг/робіт – тобто предмет діяльності філії.

Порядок надання послуги: Після отримання вказаних документів протягом 1-2 діб буде підготовлено весь пакет необхідних документів (протокол, положення, наказ та ін.) для проведення реєстрації та діяльності філії. Після підписання протоколу про створення філії та інших документів дані про філію будуть внесені до ЄДР за місцем реєстрації юридичної особи про що буде надана виписка із ЄДР.

КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА


Схожі записи