Оскільки найпоширенішою організаційно-правовою формою для діяльності юридичних осіб в Україні є Товариства з обмеженою відповідальністю (скорочено ТОВ), то в даному розділі мова йтиме саме про реєстрацію ТОВ.

Зміст послуги:

Консультування, розробка та підготовка проектів статутів, протоколів, заяв, фактично сама процедура державної реєстрації. Реєстрація платником ПДВ або платником на іншій системі оподаткування, отримання печатки та допомога у відкритті поточного рахунку в банківській установі.

Засновниками юридичної особи – ТОВ можуть бути як юридичні особи так і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Законодавче регулювання змісту послуги:

Створення, діяльність, реорганізація та ліквідація ТОВ – регулюється Цивільним та Господарським кодексами України, а також спеціальним Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“.
Порядок державної реєстрації ТОВ регулюється Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань“.

Необхідно знати:

Мінімальний розмір статутного капіталу для ТОВ ні Цивільним ні Господарським кодексами України, а ні Законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” не встановлений, але обов’язково повинен бути.

Тобто учасники самі визначають необхідний розмір статутного капіталу при створенні такого ТОВ. Порядок внесення є таким: учасники з моменту держаної реєстрації повинні внести внески до статутного капіталу протягом перших 6 місяців з моменту держаної реєстрації ТОВ, якщо інший строк не визначений учасниками та не визначений в статуті.

До початку підготовки статутних документів необхідно перевірити найменування юридичної особи з метою виключення можливості наявності в ЄДР (єдиному державному реєстрі) аналогічної назви, у зв’язку з можливістю відмови в державній реєстрації по причині наявності тотожної назви.

Необхідно визначитись з юридичною адресою підприємства – це як правило офісне приміщення де буде розташований виконавчий орган товариства.

Необхідні документи для початку роботи:

З метою перевірки найменування в ЄДР (єдиний державний реєстр) необхідно повідомити повне та точне найменування на українській мові.

Якщо засновники – фізичні особи – надати копії паспортів та ідентифікаційних номерів, якщо засновники – юридичні особи – копії свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію та копію статуту такої юридичної особи.

Крім цього необхідно надати наступну інформацію та документи:

  • копію паспорта та ідентифікаційного номеру керівника ТОВ;
  • дані про розмір статутного капіталу та частки учасників;
  • види діяльності ТОВ;
  • дані про юридичну адресу, а також засоби зв’язку (телефон, електронна пошта).

Порядок надання послуги:

Після отримання всіх необхідних даних та документів, протягом однієї-двох діб будуть підготовлені проекти всіх необхідних документів для їх підписання та нотаріального засвідчення з подальшою державною реєстрацією в уповноваженому органі.

КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА


Схожі записи