Від якості складеного договору, угоди, контракту, їх аналізу в перспективі застосування та виникнення гіпотетичних проблем, залежить ефективна робота, яка повинна бути пов’язана перш за все з профілактикою, шляхом визначення та структурування  всіх основних умов договору та їх взаємозв`язок.

З метою мінімізації можливих непорозумінь та розбіжностей між суб’єктами господарювання під час виконання ними своїх договірних зобов’язань та тлумачення їх вимог я пропоную Вам заздалегідь розробити проекти необхідних договорів які б враховували Ваші інтереси, описували предмет договору, алгоритми дій сторін, строки та порядок виконання своїх зобов’язань кожною стороною, порядок та строки пред’явлення претензій в разі порушення однією із сторін своїх зобов’язань, а також передбачали відповідальність кожної із сторони зобов’язання.

Зміст послуги: З урахуванням Ваших вимог та специфіки роботи (надання послуг, продаж, посередництво та інше), першопочатковим є проведення роботи із правового аналізу існуючих договорів з послідуючою підготовкою необхідних рекомендацій.

В подальшому підготовка зразків договорів у всіх напрямках роботи для оптимізації та ефективної організації роботи Вашого бізнесу.

Проведення такого аналізу та підготовки договорів можливе, як комплексного заходу, коли вивчаються та аналізуються всі договори. Але іноді є доцільним проведення такаого аналізу лише щодо окремих видів договорів, що використовуються Вами у підприємницькій (господарській) діяльності.

  Примірний перелік договорів:

 • Купівлі-продажу, поставки
 • Оренди, лізингу, найму
 • Перевезення
 • Міни, дарування
 • Договора цесії, уступки вимоги, про переведення боргу
 • Підряду (виконання робіт, надання послуг)
 • Позики, завдатку
 • Договори доручення, поруки, комісії, консигнації, схову
 • Агентськи та дилерські договори
 • Авторські договори, ліцензійні договори
 • Кредитні договори
 • Договори страхування
 • Договори у сфері зовнішньо-економічної діяльності


Законодавче регулювання змісту послуги: Порядок укладання, форма та зміст договорів в Україні регулюється Цивільним та Господарським кодексами України, окремі види договорів регулюються спеціальними законами, наприклад, іпотечний договорів регулюється законом України “Про іпотеку”.

Необхідні документи для початку роботи: Якщо мова йде про аналіз договору, то для початку роботи необхідне надання копії такого договору зі всіма його додатками. Для підготовки договору необхідне отримання необхідної інформації – тобто його істотні умови (предмет, порядок розрахунків, строки, порядок виконання та інша інформація яка залежить від виду договору).

Порядок надання послуги: Після отримання необхідних документів буде визначено та повідомлено термін надання послуги.

Вартість послуги: 400 грн. за одну годину роботи, або встановлення сталої вартості такої послуги.

КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА


Схожі записи