Будь-яка компанія потребує чіткої та злагодженої роботи, наявність або відсутність посадової інструкції або будь-якого іншого внутрішнього документу який регламентує внутрішні процеси, може не вплинути на результативність роботи, однак такі документи надають можливість впроваджувати та фіксувати алгоритми взаємодії всіх підрозділів та відділів на підприємстві, посадові обов`язки і т.ін., а коли виникають непорозуміння, такі документи дають можливість встановити коло обов’язків кожного суб’єкта взаємовідносин.

Зміст послуги: З урахуванням Ваших вимог, функціонального навантаження на окремих працівників та підрозділи, їх посадових обов’язків та алгоритмів взаємодії, буде проведено роботу із правового аналізу вже існуючої внутрішньої документації, щодо її повноти та відображення реального функціоналу, підготовки необхідних рекомендацій та розробки проектів відповідних документів.

  Примірний перелік документів

  • Трудові договори, контракти
  • Посадові інструкції
  • Накази
  • Протоколи
  • Положення про діяльність відокремлених підрозділів
  • Довіреності
  • Колективні договори і угоди
  • Положення про ведення бухгалтерського обліку і т.ін

Законодавче регулювання змісту послуги: Порядок укладання, форма та зміст договорів, положень, інструкцій та інших документів, що застосовуються у господарській діяльності, регулюється тією частиною законодавства в сфері якої розробляється той чи інших документ.

Необхідні документи для початку роботи: Якщо мова йде про аналіз документів, то для початку роботи необхідно надати копії таких документів. Для підготовки того чи іншого документу – з моменту отримання необхідної інформації – об’єм та перелік якої визначається виходячи із завдання.

Порядок надання послуги: Після отримання необхідних документів та даних, буде визначено та повідомлено термін надання послуги.

Вартість послуги: 400 грн. за одну годину роботи, або встановлення сталої вартості послуги за підготовку певного документу.

КОНСУЛЬТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНА


Схожі записи